References

Berents, D.A. 1991, Galg en rad: ‘wrede straffen’ in laat-middeleeuws Utrecht. In: H.A. Diederiks & H.W. Roodenburg (eds) Misdaad, zoen en straf, Aspekten van de middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden, Hilversum (Verloren), 85-101.