References

Nieweg, D.C. 2009, Archeozoölogie. In: H. Siemons & J.J. Lanzing (eds), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (HOP 11).