References

Desmet G. & P. Raveschot 1983, Laat-middeleeuwse vondsten uit de Oudburg, Stadsarcheologie 7-2, 8-16.