References

Maes, L.T. 1947, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen (De Sikkel).