Literature

Ernst, B. 1985, Wie heeft de telescoop uitgevonden? Zenit oktober, 317-322.