References

Berlemont, F.A. 1975, Mechelse Kronieken, van het jaar 1 tot 1945, Brussel (Uitgeverij Kultuur en Beschaving).