References

Leene, J.E. 1964, Beschrijving van enkele Karolingische textielresten, gevonden bij de opgraving onder de abdij te Middelburg, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 14, 117-131.