References

Schoeffer, J. s.d., Historische aanteekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad Mechelen (Anastatic reprint), Mechelen.