References

Van Doorne, V. 1980, Bennesteeg, Laat-middeleeuwse afvalput, Stadsarcheologie 4-2, 2-25.