References

Van den Broeke, P. 2004, Rituelen in de Waalsprong, Nijmegen (Ulpia Noviomagus 9).