References

Collet, E. (ed.) 1992, Specerijkelijk, de specerijenroutes, Brussel (Algemene Spaar- en Lijfrente Kas).