References

Van den Broeke, P. 2002, Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologisch onderzoek in de Waalsprong 1996-2001, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen, Rapport 1).