References

De Groot, A. 1984, Het stadhuis van Delft. Aspecten van zijn bouw- en restauratiegeschiedenis, Bulletin KNOB 83 (1), 1-42.