References

Nieuwhof, A. 2007, Restanten van rituelen. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 187-248.