References

Boersma, J.W. 1980, Bij het graf van twee paarden en een hond, Bulletin Vereniging Vrienden van het Groninger Museum 5, 2-4.