References

Lettany, L. (ed.) 2003, Het ongeschreven Mechelen, Archeologisch onderzoek op de Grote Markt en de Veemarkt 2001-2003, Mechelen (Stedelijke Musea Mechelen).