References

Hoegen, R.D., A. Koster & H. van Enckevort 2004, Voorwerpen van metaal, glas, steen en aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 359-375.