References

Groot, M. 2007, Archeozoölogisch onderzoek. In: E. Blom & L. van der Feijst (eds), Poeldijk Westhof, vindplaats B. Een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot de 3e eeuw, Amersfoort (ADC rapport 909), 83-89.