References

Van Impe, L. 1995/96, De schat van het konijn: het bronsdepot van Luthommel-Konijnepijp (gem. Lommel, prov. Limburg), Archeologie in Vlaanderen 5, 7-40.