References

Troubleyn, L., F. Kinnaer & A. Ervynck 2007, Het Steen en de burgers. Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen, Mechelen (Stad Mechelen).